Privacy Statement

Marieke Blok gevestigd aan Beugkant 35, 2993 DK Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mariekeblok.nu
Beugkant 35
2993 DK Barendrecht
0648120002

Marieke Blok is de Functionaris Gegevensbescherming van Kleurkracht
Zij is te bereiken via mail@mariekeblok.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marieke Blok verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marieke@kleurkracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marieke Blok verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Kleurkracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marieke Blok neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kleurkracht) tussen zit.
Marieke Blok gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Acumulus boekhoudprogramma om facturen voor klanten, om facturen te verwerken en om
belasting aangifte te kunnen doen.[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt
wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Autorespond voor het verzenden van mailings.
Virtuele Assitent voor het onder houden van de website en het organiseren van mailingacties.
Met deze V.A. heb ik een van toepassing zijnde overeenkomst gesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marieke Blok bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voornaam en achternaam
Adres
Telefoonummer
Mailadres
Bewaartermijn alle gegevens is 5 jaar.

Redenen zijn:
Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Marieke Blok verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Marieke Blok blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marieke Blok gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Marieke Blok werkt met Google Analytics.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?  
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:  

  • Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook & LinkedIn advertenties. Ik doe dit alleen met de gegevens, die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis of betaalde workshops/trainingen, niet met gegevens die via rechtstreekse e-mailberichten binnengekomen zijn. 
  • Je voornaam, achternaam en e-mailadres en eventueel telefoonnummer, die je invult bij een formulier voor het aanmelden van een gratis weggever of een gratis workshop/trainingen, gebruik ik om je toegang te geven tot het gratis webinar of om de gratis weggever toe te sturen. Ik sla deze gegevens op in Mailchimp en zal je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG.

Facebook & LinkedIn advertentiecookies  
Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) en LinkedIn (LinkedIn Matched Audience en LinkedIn Insight Tag). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.  
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier. https://www.facebook.com/policies/cookies 
Meer informatie over cookies van LinkedIn vind je hier. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons
bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar mail@mariekeblok.nu

Marieke Blok wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marieke Blok neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@mariekeblok.nu

Marieke Blok gebruikt de informatie die jij op dit formulier invult voor het
versturen van emails met inspiratie, updates en marketing nieuws over mijn
bedrijf. Geef hieronder aan of je akkoord gaat met het ontvangen van deze
emails.
• Ja, dat is akkoord
• Nee, liever niet
Je kan op elk moment je weer uitschrijven voor mijn nieuwsbrief, door op de
‘unsubscribe’ link te klikken die onderin elke mail staat. Of stuur een mailtje naar
marieke@kleurkracht.nl. Ik zal je gegevens met respect behandelen en alleen
gebruiken voor Marieke Blok / eigen doeleinden. Meer informatie hierover kan je vinden in mijn privacyverklaring op mijn website. Door hieronder te klikken, stem
je ermee in dat ik je gegevens mag verwerken in overeenstemming met deze
voorwaarden.